KAMU ALIMLARINDA 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FİYAT AVANTAJI SAĞLANMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜN LİSTESİ
SIRA CPV KODU KALEM ADI TEKNOLOJİ SINIFI
3100 43613100 Kömür kesme makineleri aksam ve parçaları Orta Teknoloji
3101 43613200 Kaya ve taş kesme makineleri aksam ve parçaları Orta Teknoloji
3102 43614000 Tünel açma makineleri aksam ve parçaları Orta Teknoloji
3103 43620000 Cevher işleme makineleri aksam ve parçaları Orta Teknoloji
3104 43630000 Oyma makinesi aksam ve parçaları Orta Teknoloji
3105 43640000 Hafriyat makineleri aksam ve parçaları Orta Teknoloji
3106 43700000 Metalürji makineleri ve ilgili parçaları Orta Teknoloji
3107 43710000 Metal haddeleme makineleri Orta Teknoloji
3108 43711000 Metal haddeleme makinelerinin aksam ve parçaları Orta Teknoloji
3109 43720000 Döküm makineleri Orta Teknoloji
3110 43721000 Döküm makinelerine ait aksam ve parçalar Orta Teknoloji
3111 43800000 Atölye ekipmanı Orta Teknoloji
3112 43810000 Marangoz ekipmanı Orta Teknoloji
3113 43811000 Taşlama tezgahları Orta Teknoloji
3114 43812000 Testere tezgahları Orta Teknoloji
3115 43820000 Ayakkabı imalatı ekipmanı Orta Teknoloji
3116 43830000 Güç aletleri Orta Teknoloji
3117 43840000 Demirci ustası ekipmanı Orta Teknoloji
3118 44111400 Boyalar ve duvar kaplamaları Orta Teknoloji
3119 44115210 Sıhhi tesisat sistemi malzemeleri Orta Teknoloji
3120 44115500 Yağmurlama yangın söndürme sistemleri Orta Teknoloji
3121 44115600 Yürüyen platformlar Orta Teknoloji
3122 44141000 Kablo borusu Orta Teknoloji
3123 44141100 Elektrik borusu Orta Teknoloji
3124 44212210 Vinç kuleleri Orta Teknoloji
3125 44318000 İletkenler Orta Teknoloji
3126 44320000 Kablolar ve ilgili mamuller Orta Teknoloji
3127 44321000 Kablolar Orta Teknoloji
3128 44322000 Kablo aksesuarları Orta Teknoloji
3129 44322100 Kablo boruları, kablo kanalları Orta Teknoloji
3130 44322200 Kablo bağlantıları Orta Teknoloji

 

 

* 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinin (c) bendinde;

 

“Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.” hükmü yer almaktadır.

https://dosyalar.kik.gov.tr/genel/Bilgilendirme_Dokumanlari/OrtaveYuksekTeknolojiliSanayiUrunleriListesi.pdf